Huis en hypotheek

Wij zijn juristen met veel ervaring op het gebied van onroerend goed. Schakel ons tijdig in, bij het opstellen van de koopakte. We kunnen u adviseren over benodigde informatie en schakelen tussen de partijen die bij de koop betrokken zijn.

Wanneer u ons tijdig inschakelt mag u een goed afgewogen advies verwachten over zaken waar u op moet letten. Bijvoorbeeld over bezwarende bepalingen (erfdienstbaarheden e.d.) die aan het huis kunnen kleven, keuze voor financieringsvormen, de gevolgen van de koop van een verhuurd huis, enzovoorts. Ook de verkoper doet er goed aan tijdig de notaris te raadplegen. Hij krijgt advies over de verplichtingen die hij tegenover de koper heeft. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. Normaliter wordt de keuze voor een notaris door de kopende partij gemaakt.